Expositie "Tweestrijd"

English

From March 8th to May 31st, Arjan's work can be seen at De Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad. 

 

Tweestrijd

For the Book-Week theme, entitled "Tweestrijd" (Duality), Marleen Baas was looking for artists who wanted to participate in an art exhibition. The theme could be expressed in various ways. It could be about issues such as reason versus emotion, about identity, sexuality or the environment. In short, an exhibition of all times and genres.

 

In Arjan's work we see the duality between elements such as loneliness, vulnerability or uncertainty, contrasted with an inner strength, gentleness and beauty. The artworks SENTIENT, UNHEEDED and RELIANT were asked to participate in this exhibition and can be viewed there from March 6 to May 31.

 

Due to Covid, this year's Book-Week itself has been moved to the summer. This does not mean that there is nothing to do now, on the contrary! There are currently all kinds of online and offline activities being organized by De Nieuwe Bibliotheek with the theme "Tweestrijd".

 

In this way, De Nieuwe Bibliotheek in Almere is responding strongly to the theme in which not only books are central, but in which it is also making an important contribution to the cultural sector in Almere.

 

Visiting the exhibition

Because of the coronavirus, De Nieuwe Bibliotheek has adjusted its visitor regulations. Please check their website or contact them to make an appointment.

Nederlands

Van 8 maart tot en met 31 mei 2021 is Arjans werk te zien in De Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad. 

 

Tweestrijd

Voor het Boekenweekthema in maart met de titel "Tweestrijd" was Marleen Baas opzoek naar kunstenaars die deel wilden nemen aan een bijpassende kunstexpositie. Hierin mocht het thema op verschillende manieren tot uiting komen. Het mocht gaan over zaken als ratio versus gevoel, over identiteit, seksualiteit of milieu. Kortom een expositie van alle tijden en genres.

 

In het werk van Arjan zien we een tweestrijd tussen elementen als eenzaamheid, kwetsbaarheid of onzekerheid, afgezet tegen een innerlijke kracht, zachtaardigheid en schoonheid. De kunstwerken SENTIENT, UNHEEDED en RELIANT werden gevraagd om deel te nemen aan deze expositie en zijn er van 6 maart tot en met 31 mei 2021 te bekijken.

 

Door de huidige maatregelen is de Boekenweek zelf dit jaar verplaats naar de zomer. Dat betekent niet dat er nu niks te doen is, in tegendeel! Er worden momenteel door De Nieuwe Bibliotheek allerlei online en offline activiteiten georganiseerd in het thema "Tweestrijd".

 

Daarmee speelt de Nieuwe Bibliotheek in Almere sterk in op het thema waarin dus niet alleen boeken centraal staan, maar waarmee het ook een belangrijke bijdrage levert aan de culturele sector in Almere.

 

Bezoeken van de expositie

In verband met het coronavirus zijn er aangepaste bezoekersregelingen van toepassing in De Nieuwe Bibliotheek. Kijk daarom even op hun website of neem even contact op in verband met bijvoorbeeld de rustigere periodes voor risicogroepen of het maken van een afspraak.


Epositie Tweestrijd in de Nieuwe Bibliotheek in Almere
Epositie Tweestrijd in de Nieuwe Bibliotheek in Almere
Epositie Tweestrijd in de Nieuwe Bibliotheek in Almere
Epositie Tweestrijd in de Nieuwe Bibliotheek in Almere

Visit | bezoek

 

De Nieuwe Bibliotheek Almere Stad

Stadhuisplein 101, 1315 XC Almere

https://www.denieuwebibliotheek.nl/

+31365486000

info@denieuwebibliotheek.nl